Văn phòng | kế toán
27%
15.390.000 
 • 15.6 inch
 • R5 3450U
 • SSD
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Văn phòng | siêu bền
31%
18.590.000 
 • 14 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Văn phòng | siêu bền
35%
18.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 10850H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,89 Kg
dell xps 7390 usa
Thiết kế thời thượng
25%
19.090.000 
 • 13.3 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD 256GB
 • 8GB LPDDR3 2133MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Văn phòng | siêu bền
15%
16.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,52 Kg
Thiết kế thời thượng
45%
32.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1260P
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR5 5200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,23 Kg
Nơi nhập dữ liệu
Chuyên văn phòng, bền bỉ
22%
27.590.000 
 • i7 1270P
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800 MT/s
 • 1,49 Kg
Thiết kế thời thượng
35%
29.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD
 • 16GB LPDDR5 5200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,17 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
38%
28.590.000 
 • 14 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Thiết kế thời thượng
25%
11.890.000 
 • 14 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,64 Kg
dell inspiron 3511 usa
Văn phòng | kế toán
27%
11.790.000 
 • 15.6 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,85 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
16.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • M2.SSD 256GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Văn phòng | siêu bền
24%
14.390.000 
 • 14 inch
 • i7 8665U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2400MHz
 • Intel® UHD Graphics
 • 1.4 Kg
Văn phòng | siêu bền
27%
18.590.000 
 • 14 inch
 • i5 10310U
 • SSD 512GB
 • 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,3 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
27%
42.590.000 
 • 16 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2 Kg
Thiết kế thời thượng
20%
15.590.000 
 • 14 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,64 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
11.790.000 
 • 14 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
31%
17.590.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 2133MHz LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Văn phòng | siêu bền
29%
17.390.000 
 • 14 inch
 • i5 10210U
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,46 Kg
Thiết kế thời thượng
35%
11.490.000 
 • 15.6 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,98 Kg
Dell XPS 13 9305
Thiết kế thời thượng
10%
26.190.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD
 • 8GB LPDDR4x 4267MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,16 Kg
Thiết kế thời thượng
16%
16.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 256GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,7 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 10510U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB 2400MHz DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,29 Kg
Thiết kế thời thượng
16%
21.390.000 
 • 14.1 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB LPDDR4 4266MHz
 • Intel ®Iris® Xe Graphics
 • 1.6 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
Liên hệ
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 256GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
23.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,8 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
20%
28.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SATA 256GB
 • 8GB LPDDR4x 4267MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Cảm ứng lật xoay 360°
17%
24.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1250U
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB LPDDR4x 4266MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,38 Kg
Văn phòng | siêu bền
14%
26.390.000 
 • 14 inch
 • i5 1245U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,32 Kg
Văn phòng | siêu mỏng
25%
16.090.000 
 • 14 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB 2133MHz LPDDR3
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,13 Kg
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05
Cảm ứng lật xoay 360°
22%
17.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,5 Kg
Thiết kế thời thượng
34%
12.490.000 
 • 15.6 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,98 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
17.390.000 
 • 13.3 inch
 • i7 8650U
 • M2.SSD
 • 16GB LPDDR3 2133MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,27 Kg
Thiết kế thời thượng
18%
39.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1185G7
 • M2.SATA 512GB
 • 16GB 4267MHz LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Thiết kế thời thượng
23%
23.590.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1065G7
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 3733MHz LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Thiết kế thời thượng
24%
12.590.000 
 • 14 inch
 • i3 1115G4
 • M2.SSD
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,64 Kg
Thiết kế thời thượng
17%
48.790.000 
 • 13.3 inch
 • i7 1195G7
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB 4267MHz LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 2,8 Kg
Thiết kế thời thượng
21%
14.690.000 
 • 14 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,4 Kg
Văn phòng | siêu bền
23%
21.590.000 
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB LPDDR4x 3733MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,26 Kg
Thiết kế thời thượng
Liên hệ
 • 13.3 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SATA 256GB
 • 8GB 4267MHz LPDDR4x
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,2 Kg
Gọi tư vấn
Chat