RAM LAPTOP CHÍNH HÃNG

ram laptop chính hãng
 
Giá nâng cấp
2GB DDR2 => 4GB DDR2 - 250.000 VNĐ
2GB DDR3 => 4GB DDR3 - 300.000 VNĐ
4GB DDR3 => 8GB DDR3 - 600.000 VNĐ
8GB DDR3 => 16GB DDR3 - 1.200.000 VNĐ
16GB DDR3 => 32GB DDR3 - 2.200.000 VNĐ
4GB DDR4 => 8GB DDR4 - 1.100.000 VNĐ
8GB DDR4 => 16GB DDR4 - 1.600.000 VNĐ
 
Giá bán lẻ ( Bảo hành 6 tháng)
DDR2 1G - 100.000 VNĐ 
DDR2 2G - 250.000 VNĐ 
DDR3 1G - 200.000 VNĐ 
DDR3 2G - 350.000 VNĐ 
DDR3 4G - 550.000 VNĐ 
DDR3 8G - 1.000.000 VNĐ 

Các tin tức khác

Gọi Ngay
Chat