Đạo đức và chính trực

 

Bảo mật thông tin khách hàng

Cam kết của chúng tôi đối với đạo đức và tính chính trực được phản ánh trong các hành động của chúng tôi. Từ việc đảm bảo các sản phẩm chúng tôi bán là an toàn và ổn định trong chất lượng. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo thông tin dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cam kết trong mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện. 

Đạo đức và chính trực

Tại Laptop xách tay shop chúng tôi nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng. Công việc của chúng tôi không chỉ là những gì chúng tôi đạt được mà còn là cách chúng tôi đạt được điều đó. Cách chúng ta kinh doanh cũng quan trọng như sản phẩm chúng ta bán và dịch vụ chúng ta cung cấp. Điều đó có nghĩa là tuân thủ luật pháp ở nơi chúng ta kinh doanh. Tại hệ sinh thái của Laptop xách tay shop. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn và giá trị cao “tôn trọng” “phục vụ” “xuất sắc” và “chính trực”.