Báo giá Laptop Chính hãng (NK)

BẢNG BÁO GIÁ LAPTOP CHÍNH HÃNG MỚI 100%

 BH 12 THÁNG 

 Mode   Part  CPU Ram HDD  LCD  VGA DVD OS GIÁ TẶNG
  ACER                  
ACER  E5-473-38T9 i3-4005U 2G 500GB 14/   DVD-RW/ Dos/ 8,100,000  
ACER E5-573-34DD - (Xám) i3-5005U 4G 500GB 15/   DVD-RW/ Dos/ 8,840,000 Balo
ACER E5-573-32XA - (Trắng/Đen) i3-5005U 4G 500GB 15/   DVD-RW/ Dos/ 8,840,000 Balo
ACER E5-573-567J - (Xám) i5-5200U 4G 500GB 15/   DVD-RW/ Dos/ 10,400,000  
ACER E5-573G-52K4 - (Trắng) i5-5200U 4G 500GB 15/ 2G-GT920M/ DVD-RW/ Dos/ 11,550,000 Balo
ACER E1-572- (Đen) i5-4200U 2G 500GB 15/   DVD-RW/ Dos/ 9,850,000 Thẻ cào 300k
  ASUS                  
 ASUS  E502MA-XX0004D (Xanh) N2840/  2G/  500GB/  15/      Dos/ 6,100,000  
 ASUS  X302LA-FN116D (Đen) I3-5010U/  4G/  SSD128G  13.3/      Dos/ 10,900,000  
 ASUS   X302LA-R4027D (Bạc/Đen) I5-5200U  4G/  SSD128G  13.3/      Dos/ 13,850,000  
 ASUS  X452LAV-VX269D (Đen) I5-4210U/  4G/  500GB/  14/  1G_GT820M DVDRW/ Dos/ 11,500,000  
 ASUS  X454LA-VX422D (Đen) I3-5010U/  4G/  500GB/  14/    DVDRW/ Dos/ 9,350,000  
 ASUS  X454LA-VX424D (Đen) I5-5200U/  4G/  500GB/  14/    DVDRW/ Dos/ 11,800,000  
 ASUS  X554LA-XX1077D (Đen) I3-5010U/  4G/  500GB/  15/    DVDRW/ Dos/ 9,550,000  
 ASUS  X453SA-WX099D (Đen) N3050U 2G/ 500GB/ 14/   DVDRW/ Dos/ 6,350,000  
 ASUS  X453SA-WX138D (Trắng) N3050U 2G/ 500GB/ 14/   DVDRW/ Dos/ 6,350,000  
 ASUS  X553SA-XX025D (Đen) N3050U 2G/ 500GB/ 15/   DVDRW/ Dos/ 6,700,000  
 ASUS  F454LA-VX390D - (Đen) I3-4005U/  4G/  500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 8,950,000  
 ASUS  F455LF-WX038D - (Bạc/Đen) I3-4005U/  4G/  500GB/  14/  2G_GT930M/ DVD-RW/ Dos/ 9,550,000  
 ASUS  F554LA-XX1567D -  (Bạc/Đen) I3-4005U/  4G/  500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 9,150,000  
 ASUS  F554LA-XX1986D - Đen i3-5005U  4G/  500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 9,450,000  
 ASUS  F555LF-XX166D - (Đen) I5-5200U/  4G/  500GB/  15/  2G_GT930M/ DVD-RW/ Dos/ 12,550,000  
 ASUS  F555LF-XX168D - (Đen) I7-5500U/  4G/  1TB/  15/  2G_GT930M/ DVD-RW/ Dos/ 15,650,000  
 ASUS  UX305FA(MS)-FC062H - (Đen) Alu M-5Y10/  8G/  SSD128G  13.3 IPS/      Win 8.1 17,550,000  
 ASUS  K401LB-FR052D - (Xanh) Alu I5-5200U/  4G/  500GB/  14/  2G_GT940M/   Dos/ 14,250,000  Mouse 
 ASUS  K501LB-DM077D - (Xanh) Alu I5-5200U/  4G/  1TB/  15/  2G_GT940M/   Dos/ 14,950,000  Mouse 
 ASUS  K501LX-DM040D - (Xanh) Alu I7-5500U/  8G/  SSD128G+500GB/  15/  4G_GTX950M/   Dos/ 20,250,000  Mouse 
 ASUS  K501LX-DM050D - (Xanh) Alu I5-5200U/  4G/  500GB/  15/  4G_GTX950M/   Dos/ 15,990,000  Mouse 
 ASUS  K501LX-DM082D - (Xanh) Alu I5-5200U/  8G/  1TB/  15/  4G_GTX950M/   Dos/ 17,350,000  Mouse 
 ASUS  K501LX-DM083D - (Xanh) Alu I7-5500U/  4G/  500GB/  15/  4G_GTX950M/   Dos/ 18,050,000  Mouse 
 ASUS  K555LA-XX654D - Đen I5-5200U/  4G/  500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,300,000  
 ASUS  K555LA-XX686D - Trắng I5-5200U/  4G/  500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,300,000  
 ASUS  K555LA-XX1086D - (Đen) Alu I5-5200U/  4G/  500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,550,000  
 ASUS  K555LB-XX302D - (Đen) Alu I5-5200U/  4G/  500GB/  15/  2G_GT940M/ DVD-RW/ Dos/ 13,650,000  
 ASUS  K555LB-XX303D - (Đen) Alu I5-5200U/  4G/  1TB/  15/  2G_GT940M/ DVD-RW/ Dos/ 13,750,000  
 ASUS  T100TA-DK046H - (Trắng) Z3775 2G/ 500GB/32G 10/     WIN 8.1 8,900,000  
 ASUS  T200TA-CP001H Z3775 2G/ 64G 10/     WIN 8 9,500,000  
 ASUS  TP300LA-DW060H - (Bạc) Alu I3-4030U/  4G/  500G/  13.3/ Touch      WIN 8.1 11,600,000  
 ASUS  TP500LB-CJ019H - (Bạc) Alu I5-5200U/  4G/  SSD24G+1TB/  15/ Touch  2G_GT940M   WIN 8.1 15,750,000  
 ASUS  TP500LB-CJ020H - (Bạc) Alu I5-5200U/  4G/  SSD24G+500G/  15/ Touch  2G_GT940M   WIN 8.1 15,100,000  
 ASUS  G551JK-CN280D - (Đen) Led KB i5-4200H 8G/ 1TB/ 15/ 4G-GTX850M DVDRW/ Dos/ 18,100,000 Mouse
  DELL                  
 Inspiron N3148    I3-4030U/ 4G/ 500GB/ 11/TOUCH     WIN 8.1/ 14,050,000 Túi
 Inspiron N3148    I3-4030U/ 4G/ 500GB/ 11/TOUCH     WIN 10/ 14,350,000 Túi
 Inspiron N3442  062GW2-BLACK I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,350,000 Túi
 Inspiron N3443  70055103 - Black I5-5200U/ 4G/ 1TB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 13,000,000 Túi
 Inspiron N3443  C4I71820-Black I7-5500U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_GT820M/   Dos/ 15,500,000 Túi
 Inspiron N3451  XJWD61-BLACK N3540U/ 2G/ 500GB/  14/      WIN 8.1/ 7,750,000 Túi
 Inspiron N3451  3451A - BLACK N2840/ 2G/ 500GB/  14/      WIN 8.1/ 7,250,000 Túi
 Inspiron N3458  TXTGH1-BLACK I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/      Dos/ 10,090,000 Túi
 Inspiron N3458    I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_GT820M/   Dos/ 10,600,000 Túi
Inspiron N3558  P9DYT1-BLACK I5-5200U/ 4G/ 1TB/  15/      LNX/ 13,200,000 Túi
 Inspiron N3543  N3543A - Black I3-5005U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 10,800,000 Túi
 Inspiron N3543  696TP1-BLACK I5-5200U/ 4G/ 1TB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 13,250,000 Túi
 Inspiron N3543  70055106-BLACK I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_GT820M/ DVD-RW/ Dos/ 13,850,000 Túi
 Inspiron N3543  696TP2-BLACK I7-5500U/ 8G/ 1TB/  15/  2G_GT840M/ DVD-RW/ Dos/ 18,200,000 Túi
 Inspiron N3558  N3558A - Black I3-4005U/ 4G/ 500GB/  15/      Dos/ 10,250,000 Túi
 Inspiron N5542  70046717-Black I3-4005U/ 4G/ 500GB/  15/      Dos/ 10,000,000 Túi
 Inspiron N5542  5542A - BLACK I5-4210U/ 4G/ 500GB/  15/  2G-AMD M240   Dos/ 12,900,000 Túi
 Inspiron N5448   RJNPG1-SILVER (KB Led) I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_R7M265   LNX/ 15,300,000 Túi
 Inspiron N5448   RJNPG3-SILVER (KB Led) I5-5200U/ 4G/ SSD8G+500GB/  14/  4G_R7M270   LNX/ 15,800,000 Túi
 Inspiron N5458   (KB Led) I7-5500U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_GF920M   WIN 8.1/ 17,600,000 Túi
 Inspiron N5458  5458D - SILVER (KB Led) I5-5200U/ 4G/ 1TB/ 14/     WIN 10/ 14,900,000 Túi
 Inspiron N5458  5458F - BLACK (KB Led) I5-5250U/ 4G/ 1TB/ 14/     WIN 10/ 14,900,000 Túi
 Inspiron N5547  5547C - BLACK (KB Led) I7-4510U/ 8G/ 1TB/ 15/ 2G-AMD M265   WIN 8.1/ 18,150,000 Túi +  Thẻ cào 200k
 Inspiron N5548  JJ9G01-SILVER (KB Led) I5-5200U/ 8G/ 1TB/  15/      LNX/ 15,500,000 Túi
 Inspiron N5548  M5I52615-Silver I5-5200U/ 8G/ 1TB/  15/  2G-AMD M265   LNX/ 15,900,000 Túi
 Inspiron N5558  N5558A - Black (KB Led) I7-5500U/ 8G/ 1TB/  15/  4G_GT920M DVD-RW/ WIN 8.1/ 19,350,000 Túi
 Inspiron N5558  N5558B - SILVER (KB Led) I7-5500U/ 8G/ 1TB/  15/  4G_GT920M DVD-RW/ WIN 8.1/ 19,450,000 Túi
 Inspiron N5558  N5558D - BLACK (KB Led) I7-5500U/ 8G/ 1TB/  15/  4G_GT920M DVD-RW/ WIN 10/ 19,500,000 Túi
 Inspiron N5558  N5558E - SILVER (KB Led) I7-5500U/ 8G/ 1TB/  15/  4G_GT920M DVD-RW/ WIN 10/ 19,500,000 Túi
Inspiron N7348 C3I5610W-Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/ 13.3/Touch     WIN 10/ 19,500,000 Túi
Inspiron N7348 C3I5019W-Silver I5-6200U/ 4G/ 500GB/ 13.3/Touch     WIN 10/ 20,200,000 Túi
Inspiron N7447  Inspiron N7447 - Black I7-4720HQ/ 8G/ 1TB/  14/  4G_GTX850M DVD-RW/ WIN 8.1/ 21,300,000 Túi
 Inspiron N7548  70055808 - Black I5-5200U/ 4G/2G 500GB/  15/  4G_AMDM270   Dos/ 16,950,000 Túi
 Inspiron N7548  N7548A - Black I7-5500H/ 8G/ 1TB/  15/  4G_AMDM270   Dos/ 20,400,000 Túi
 Inspiron N7548  N7548C - SILVER I7-5500H/ 8G/ 1TB/  15/  4G_AMDM270   WIN 10/ 21,400,000 Túi
 Latitude LAT3450  F63M01-BLACK I3-5005U/ 4G/ 500GB/  14/      Dos/ 12,650,000 Túi
 Latitude LAT3550  L3550A - Black I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/      LNX/ 14,100,000 Túi
 Vostro V3446  V4I33009-Grey I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_GT820M/ DVD-RW/ LNX/ 10,750,000 Túi
 Vostro V3458    I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ LNX/ 10,350,000 Túi
 Vostro V3458    I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ LNX/ 13,150,000 Túi
 Vostro V3458  8W9P21-BLACK I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_GT820M/ DVD-RW/ LNX/ 14,200,000 Túi
 Vostro V3558  VTI33011 - BLACK I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ LNX/ 10,550,000 Túi
 Vostro V3558  6526M1-BLACK I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ LNX/ 13,450,000 Túi
 Vostro V3558  V3558A - Black I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_GT820M DVD-RW LNX/ 14,000,000 Túi
 Vostro V3558  V3558C - Black I5-5250U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_GT820M DVD-RW LNX/ 14,150,000 Túi
 Vostro V5480  - Silver KTMPY1-SILVER (Alu) I3-4005U/ 4G/ SSD8G+500GB/  14/  2G_GT830M/   LNX/ 13,400,000 Túi
 Vostro V5480  - Silver VTI31008-Silver I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/      LNX/ 11,900,000 Túi
 Vostro V5480  - Silver V5480A - Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/ Finger  2G_GT830M   LNX/ 15,600,000 Túi
 Vostro V5480  - Silver   I7-5500U/ 8G/ 500GB/  14/  2G_GT830M   LNX/ 18,100,000 Túi
  HP                  
13-C001TU K5C43PA - Blue N2840/ 2G/ 32G/ 13/     WIN 8.1/ 5,900,000  Mouse Hp X4000 
13-C002TU K5C44PA - Pink N2840/ 2G/ 32G/ 13/     WIN 8.1/ 5,900,000  Mouse Hp X4000 
X2 10-J026TU K5C76PA - Black Z3745D 2G/ 64G/ 10/Touch     WIN 8.1/ 8,700,000  
X2 10-J027TU K5C77PA - Blue Z3745D 2G/ 64G/ 10/Touch     WIN 8.1/ 8,700,000  
X2 10-J035TU L2Z51PA - Purple Z3745D 2G/ 64G/ 10/Touch     WIN 8.1/ 8,700,000  
14-N002TU F0B96PA - Black I5-4200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 12,300,000 Thẻ cào 500k
14-N004TU F0B98PA - Siver I5-4200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 12,300,000 Thẻ cào 500k
14-N236TU G4W45PA - Black I5-4200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 12,300,000 Thẻ cào 500k
14-N003TX F0B92PA - Black I5-4200U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_AMD8670M DVD-RW/ Dos/ 12,990,000 Thẻ cào 500k
14-N005TX F0B95PA - Silver I5-4200U/ 4G/ 500GB/  14/  2G_AMD8670M DVD-RW/ Dos/ 12,990,000 Thẻ cào 500k
14-N022TX  F0C73PA - Black I5-4200U/ 4G/ 750GB/  14/  2G_AMD8670M DVD-RW/ Dos/ 13,100,000 Thẻ cào 500k
15-N233TU G4W48PA - Black I5-4200U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,400,000 Thẻ cào 500k
15-N235TU G4W50PA - White I5-4200U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,400,000 Thẻ cào 500k
 HP 340  N2N02PA - White I3-4005U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 9,800,000  Mouse Hp X4000 
 HP 340  N2N05PA - Grey I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 12,990,000  
 HP 350  N2N04PA - Grey I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,990,000  
 HP 350  L3J11PA - Silver I5-4210U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_AMD8650M DVD-RW/ Dos/ 12,990,000  Mouse Hp X4000 
 HP 350  P7Q51PA - Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_AMD240M DVD-RW/ Dos/ 13,990,000  
 14-r010TU  G8E15PA - Silver I5-4210U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,990,000  Mouse Hp X4000 
14-ac023TU M7R76PA - Silver I3-5010U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,050,000  Pin Sạc 
14-ac024TU M7R77PA - White I3-5010U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,050,000  Pin Sạc 
14-ac026TU M7R79PA - White I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 12,250,000  Pin Sạc 
15-ac146TU P3V12PA - Silver I3-5005U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 9,800,000  Pin Sạc 
 15-ac001TX  M4Y29PA - Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_R5 M330 DVD-RW/ Dos/ 13,250,000  Pin Sạc 
 15-ac002TX  M4Y30PA - White I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/  2G_R5 M330 DVD-RW/ Dos/ 13,250,000  Pin Sạc 
 15-ac058TU  N1U97PA - Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/    DVD-RW/ Dos/ 12,150,000  Pin Sạc 
 Pavillon 14-ab015TU  M4X65PA - Silver I3-5010U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,900,000  Mouse Hp X4000 
 Pavillon 14-ab016TU  M4X66PA - Red I3-5010U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 10,900,000  Mouse Hp X4000 
 Pavillon 14-ab018TU  M4Y37PA - White I3-5010U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 11,750,000  Mouse Hp X4000 
 Pavillon 14-ab021TU  M4Y39PA - Silver I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/    DVD-RW/ Dos/ 13,100,000  Mouse Hp X4000 
 Probook 430 G2  N1S25PA - Black I3-5010U/ 4G/ 500GB/  13.3/ Finger      Dos/ 12,400,000  Mouse Hp X4000 
 Probook 430 G2  M1V31PA - Black I5-5200U/ 4G/ 500GB/  13.3/ Finger      Dos/ 14,200,000  Mouse Hp X4000 
 ProBook 440  L9W03PA - Black I5-5200U/ 4G/ 500GB/  14/ Finger    DVD-RW/ Dos/ 13,990,000  Mouse Hp X4000 
 ProBook 450  L9W05PA - Black I5-5200U/ 4G/ 500GB/  15/ Finger    DVD-RW/ Dos/ 14,300,000  Mouse Hp X4000 
 ProBook 450 G2  M3M66PA - Black I5-5200U/ 8G/ 1TB/  15/ Finger  2G_R5 M255 DVD-RW/ Dos/ 16,700,000  Mouse Hp X4000 

Các tin tức khác

Gọi Ngay
Chat