Ổ cứng Laptop

 

Bảng giá tham khảo ổ cứng các loại, áp dụng khi mua lẻ, không áp dụng khi mua máy và nâng cấp

I. Ổ cứng HDD (Hard Disk Drive)

Dung lượng Giá
HDD 500GB 750.000
HDD 1TB 1.100.000
HDD 2TB 1.800.000

II. Ổ cứng SSD (Solid-State Drive)

Dung lượng Giá
SSD 128GB 800.000
SSD 180GB 950.000
SSD 240GB 1.100.000
SSD 512GB 1.800.000
SSD 1TB 2.700.000

III. Ổ cứng M.SATA

Dung lượng Giá
SSD  M.SATA 128GB 750.000
SSD  M.SATA 256 1.000.000
SSD  M.SATA 512GB 1.700.000

IV. Ổ cứng M2.SATA

Dung lượng Giá
SSD M2.SATA PCie 128GB 850.000
SSD M2.SATA PCie 256GB 1.100.000
SSD M2.SATA PCie 512GB 1.800.000
SSD M2.SATA PCie 1TB 2.600.000

 

Gọi tư vấn
Chat