Thiết kế thời thượng | đồ họa
30%
43.590.000 
 • 16 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3060
 • 1,81 Kg
Game | đồ họa
22%
39.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
17%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,25 Kg
Game | đồ họa
14%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,35 Kg
Đồ họa | thiết kế
22%
34.590.000 
 • 14.5 inch
 • R7 6800HS
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB 6400MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 1,45 Kg
Game | đồ họa
19%
22.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
16%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 4800MHz DDR5
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
9%
24.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12450H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Game | đồ họa
17%
23.990.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
22%
22.690.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,5 Kg
Game | đồ họa
16%
15.690.000 
 • 15.6 inch
 • i5 10300H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 2933MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
17%
23.790.000 
 • 15.6 inch
 • R7 5800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
18%
25.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050Ti
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
15%
20.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
25%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,4 Kg
Game | đồ họa
22%
16.790.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • 3200MHz DDR4
 • NVIDIA Geforce GTX 1650
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
24%
27.090.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
19%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
18%
35.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
19%
25.190.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
23%
24.190.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2933MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
14%
26.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,5 Kg
Game | đồ họa
20%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
18%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 4800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,1 Kg
Game | đồ họa
15%
16.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 10750H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 2666MHz
 • NVIDIA GTX 1650 MAX Q
 • 1,86 Kg
Game | đồ họa
27%
17.890.000 
 • 15.6 inch
 • R7 4800H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,1 Kg
Game | đồ họa
20%
19.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11300H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
14%
25.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Game | đồ họa
25%
16.990.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
16%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
28%
33.590.000 
 • 15.6 inch
 • i9 11900H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,4 Kg
Game | đồ họa
22%
18.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 3050
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
24%
18.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
20%
19.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
13%
23.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,67 Kg
Game | đồ họa
17%
22.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12450H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2 Kg
Game | đồ họa
12%
23.790.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600HS
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
10%
26.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti
 • 2 Kg
Asus TUF Dash F15 FX517
Game | đồ họa
10%
28.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12650H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3060
 • 2 Kg
Nơi nhập dữ liệu
Game | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • 1TB SSD PCIE
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX 3060 6GB
 • 2.3 Kg
Gọi tư vấn
Chat