Thiết kế thời thượng | đồ họa
22%
27.590.000 
 • 15.6-inch 4K
 • i9 10885H
 • M.2 2280
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro® T2000
 • 1.84 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
30%
15.990.000 
 • 15.6 inch FHD 1920 x 1080
 • i7 10850H
 • M2.SSD
 • DDR4 2933MHz
 • NVIDIA Quadro P620 4GB GDDR5
 • 1.89 Kg
Chuyên văn phòng, bền bỉ
35%
16.690.000 
 • i5 1250P
 • M2.SSD
 • 16GB DDR5 4800 MT/s
 • Intel® Iris® Xe Graphics
 • 1,49 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
11%
53.590.000 
 • 16 inch 4K cảm ứng
 • i7 13800H
 • 1 TB, M.2 2280 Gen 4 
 • 32 GB LPDDR5, 6000 MT/s
 • NVIDIA® RTX™ 2000 Ada, 8GB GDDR6
 • 1.91 Kg
Đồ họa | thiết kế
35%
16.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8750H
 • 512GB M2.SSD
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro P1000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
34%
19.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11850H
 • M2.SSD
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T600 4GB GDDR6
 • 1,79 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
20%
23.790.000 
 • 15.6 inch FHD
 • i7 10850H
 • M.2 2280 512GB
 • 32GB DDR4 2933 MHz
 • NVIDIA® Quadro® T2000 4GB GDDR6
 • 2.49 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
16%
26.890.000 
 • 15 inch FHD
 • i9 10885H
 • M.2 2280 512GB
 • 32GB DDR4 2933 MHz
 • NVIDIA RTX 3000 6GB GDDR6
 • 2.49 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
21%
28.990.000 
 • 15.6 inch FHD
 • i7 10850H
 • M.2 2280 512GB
 • 32GB DDR4 2933 MHz
 • NVIDIA® RTX 5000 16GB GDDR6
 • 2.49 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
18%
22.590.000 
 • 15.6 inch FHD
 • i7 10850H
 • M.2 2280 512GB
 • 32GB DDR4 2933 MHz
 • NVIDIA® Quadro® T1000 4GB GDDR6
 • 2.49 Kg
Đồ họa | thiết kế
26%
28.590.000 
 • 15.6 inch 4K Cảm ứng
 • i7 11850H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T1200 4GB GDDR6
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
26%
11.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8850H
 • M2.SSD
 • 16GB DDR4 SDRAM
 • NVIDIA Quadro P600
 • 2,03 Kg
Đồ họa | thiết kế
19%
35.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Quadro RTX A2000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
15%
40.590.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Quadro RTX A2000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
40%
19.590.000 
 • 15.6 inch FHD
 • i7 9750H
 • M2.SSD
 • DDR4 2666MHz
 • NVIDIA Quadro T1000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
25%
20.590.000 
 • 15.6 inch 4K cảm ứng
 • i7 9850H
 • M2.SSD
 • DDR4 2666MHz
 • NVIDIA Quadro T1000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
20%
24.590.000 
 • 15.6 inch FHD
 • i7 10875H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T2000 4GB
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
30%
17.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8750H
 • M2.SSD
 • DDR4
 • NVIDIA Quadro P2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa
Liên hệ
 • 16 inch
 • i7 13800H
 • 1 TB, M.2 2280 Gen 4 
 • 32 GB LPDDR5, 6000 MT/s
 • NVIDIA® RTX™ 3500 Ada, 12GB GDDR6
 • 1.91 Kg
Đồ họa
15%
68.690.000 
 • 16 inch 4K cảm ứng
 • i7 13800H
 • 1 TB, M.2 2280 Gen 4 
 • 32 GB LPDDR5, 6000 MT/s
 • NVIDIA® RTX™ 2000 Ada, 8GB GDDR6
 • 1.91 Kg
Đồ họa | thiết kế
27%
20.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 9850H
 • M2.SATA 512GB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
18%
35.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11850H
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA RTX A4000 8GB GDDR6
 • 2,45 Kg
Đồ họa | thiết kế
18%
22.590.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 9850H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR4 2666MHz
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
20%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A1000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | Thiết kế 3D
15%
57.590.000 
 • 16 inch FHD+
 • Ultra 7 155H
 • 1 TB, M.2 2280, Gen 4
 • 32GB LPDDR5x 7467 MT/s
 • NVIDIA® RTX™ 1000 ADA 6GB GDDR6
 • 2.0 Kg
Gọi tư vấn
Chat
Zalo