Kết quả tìm kiếm: “Lenovo Geforce”

Thiết kế thời thượng | đồ họa
30%
43.590.000 
 • 16 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3060
 • 1,81 Kg
Game | đồ họa
17%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,25 Kg
Game | đồ họa
14%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,35 Kg
Đồ họa | thiết kế
22%
34.590.000 
 • 14.5 inch
 • R7 6800HS
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB 6400MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 1,45 Kg
Game | đồ họa
19%
22.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
17%
23.990.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Đồ họa | thiết kế
25%
24.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB + HDD 1TB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA GeForce MX450
 • 1,99 Kg
Đồ họa | thiết kế
29%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8750H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2666MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
 • 1,7 Kg
Đồ họa | thiết kế
34%
12.590.000 
 • 14 inch
 • i7 6500U
 • SSD 256GB
 • 8GB DDR3L
 • NVIDIA GeForce 940MX
 • 1,7 Kg
Game | đồ họa
16%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
19%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
20%
26.790.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800HS
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
12%
23.790.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600HS
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
20%
36.590.000 
 • 16 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,49 Kg
Game | đồ họa
13%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,25 Kg
Game | đồ họa
20%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
24%
27.090.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
19%
25.190.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2.35 Kg
Đồ họa
Liên hệ
 • 16 inch
 • R7 7745HX
 • 1TB M2.SSD
 • 16GB DDR5 5200MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
 • 2.5Kg
Liên hệ
 • 16 inch
 • i9 13900HX
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 5600MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB
 • 2.8Kg
Gọi tư vấn
Chat