Kết quả tìm kiếm: “dell precision”

Đồ họa | thiết kế
38%
17.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8750H
 • 512GB M2.SSD
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro P1000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
50%
42.590.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Quadro RTX A2000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
30%
26.090.000 
 • 15.6 inch cảm ứng
 • i7 10850H
 • M2.SSD
 • DDR4 2933MHz
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 1,84 Kg
Chuyên lập trình
14%
30.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 1360P
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR5 4800 MT/s
 • NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6
 • 1.6 Kg
Đồ họa | thiết kế
34%
18.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8750H
 • M2.SSD
 • DDR4
 • NVIDIA Quadro P2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
26%
20.590.000 
 • 15.6 inch
 • i9 8950HK
 • M2.SSD
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro P2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
44%
16.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 7820HQ
 • SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2400MHz
 • NVIDIA Quadro M1200
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
46%
15.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 6820HQ
 • SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2400MHz
 • NVIDIA Quadro M1200
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
33%
18.890.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8850H
 • M2.SSD
 • DDR4
 • NVIDIA Quadro P2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
36%
52.590.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 12800H
 • M2.SSD
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Quadro RTX A2000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
17%
22.790.000 
 • 15.6 inch 4K
 • i7 9850H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2666MHz
 • NVIDIA Quadro T1000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
37%
28.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11850H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T1200
 • 1,84 Kg
21%
95.990.000 
 • 16 inch
 • i9 13950HX
 • M2.SSD 2TB Gen 4
 • 96GB 5600MT/s CAMM
 • NVIDIA RTX 4000 ADA
 • 2.67 Kg
Đồ họa
22%
70.090.000 
 • 16 inch
 • i7 13800H
 • 1 TB, M.2 2280 Gen 4 
 • 32 GB LPDDR5, 6000 MT/s
 • NVIDIA® RTX™ 3500 Ada, 12GB GDDR6
 • 1.91 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 9850H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB 2667MHz DDR4
 • NVIDIA Quadro P620
 • 1,97 Kg
Đồ họa | thiết kế
19%
16.590.000 
 • 17.3 inch
 • i7-6820HQ
 • SSD 256GB + HDD 1TB
 • 16GB DDR4 2133MHz
 • NVIDIA Quadro M3000M
 • 3,42 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 7820HQ
 • M2.SSD 256GB + HDD 1TB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro M2200
 • 2,79 Kg
Đồ họa | thiết kế
35%
17.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 8850H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 SDRAM
 • NVIDIA Quadro P600
 • 2,03 Kg
Đồ họa
Liên hệ
 • 17.3" FHD
 • i7 13850HX
 • 512 GB, M.2 2280
 • 32GB 5600MT/s
 • NVIDIA® RTX™ A2000, 6 GB GDDR6
 • 3.05 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 4810MQ
 • SSD 256GB + HDD 1TB
 • 8GB DDR3L
 • NVIDIA Quadro K3100M
 • 3,57 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • Xeon® E3 1505M v6
 • M2.SSD 256GB + HDD 1TB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro M1200
 • 2,79 Kg
Đồ họa | thiết kế
27%
39.900.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A1000
 • 1,79 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 1265U
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T550 FHD
 • 1,58 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 9850H
 • M2.SATA 1TB
 • 32GB DDR4
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 8850H
 • M2.SATA 512GB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro P1000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 16 inch
 • i7 12850HX
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A1000
 • 2,67 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 11850H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA RTX A2000
 • 1,84 Kg
Đồ họa | thiết kế
28%
25.790.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 9850H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR4 2666MHz
 • NVIDIA Quadro T2000
 • 1,78 Kg
Đồ họa | thiết kế
38%
73.590.000 
 • 16 inch
 • i9 12950HX
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A4500, 16 GB
 • 2,67 Kg
Đồ họa | thiết kế
31%
75.090.000 
 • 17.3 inch
 • i7 12850HX
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A3000
 • 3,01 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • I5 8400H
 • 512GB M2.SSD
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA Quadro P2000
 • 2,53 Kg
Đồ họa | thiết kế
24%
38.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11850H
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T1200
 • 2,45 Kg
Đồ họa
Liên hệ
 • 14 inch
 • i7 13800H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB LPDDR5 6400MT/s
 • NVIDIA RTX A1000 6GB
 • 1.47 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i5 1235U
 • M2.SSD
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Quadro T550 FHD
 • 1,58 Kg
Văn phòng | kế toán
34%
18.790.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11500H
 • M2.SSD
 • DDR4 3200MHz
 • Intel® HD Graphics Family
 • 1,79 Kg
Đồ họa | thiết kế
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 12800H
 • M2.SSD 512GB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA RTX A1000
 • 1,79 Kg
Gọi tư vấn
Chat